Category Archives: روزمرهه های زندگی

سرما خوردگی ما را در بر گرفته است

سرما خوردگی

سرماخوردگی ظاهری من دو سه روزی بود که حس و حال سرما خوردگی داشتم . تا اینکه دیروز صبح دیگه به صورت کامل سرما خوردگی رو به حد اعلای خودش رساندم . و به همراه سنگینی سر ،فرو ریختن آب از هر وَر ، بی حوصلگی خر و بی حالی بیشتر را با خود به […]

ما فقط یک رویا پردازی لعنتی هستیم

رویا پردازی

رویا پردازی خیلی خوب و فوق العادست ، خیلی راحته در لحظه چشمات رو میبندی و میری به هر جایی که دوست داری ، با هر کسی که دوست داشته باشی . رویا پردازی در یک لحظه خودتو تو کره ماه میبینی که داری قدم میزنی به همراه اونی که دوست داری باهاش باشی اصلا […]

برگ برنده هر کس در گذشته است

برگ برنده هر کس در گذشته است به نظرتون برگ برنده کجاست ؟ اینو زیاد شنیدیم یا خوندیم که گذشته دیگه گذشته و باید فراموشش کنیم و در حال زندگی کنیم و برای آینده برنامه ریزی و تصویرسازی  ذهنی داشته باشیم قبول و هیچ شکی نیست که گذشته دیگه تموم شده و نباید بهش فکر […]