کسب و کار

کسی و کار کسب و کار جزئی از زندگی ماست . خیلی از افراد در طول شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و شغلی برای داشتن درآمد دارند . هزاران شغل در دنیا و همین ایران خودمان وجود دارد که به آنها مشغول هستیم . یک نفر کارمند، یک نفر کاسب، یک نفر کارافرین و یک نفر سرمایه گزار . که همه هم درآمدهایی دارند . کم و زیاد . همه در حال تلاش و کار ، چه بسا ساعت های بسیار . بعضی راضی و موفق و برخی هم ناراضی و شاکی . دلیل این تفاوت و دوگانگی چه میتواند باشد ؟ قطعا دلیل های زیادی وجود دارد ولی خوب با توجه به تجربه من در کسب و کار های مختلف و متنوعی که داشتم  که میتوند در صفحه داستان من بخونید .

فعالیت هدفمند

افرادی در هر شغل و کسب و کاری که هستند به موفقیت میرسند که تلاششان هدفمند باشد . تلاش خشک و خالی میشود روزمرگی و قطعا وارد شدن به دایره روزمرگی هیچ دستاوردی جز همان گذران زندگی و یکنواختی برای ما نخواهد داشت . ما باید برای کسب و کار مان برای شغلی که داریم هدفگزاری کنیم . حتی اگر کارمند هستیم و برای کسی کار میکنیم . باید بدانیم برای چه چیزی در حال صرف کردن عمرمان هستیم ؟ دلیل این همه از صبح تا شب کار کردن و دویدن چیست ؟ اگر به دنبال بهبود زندگی و پیشرفت هستیم که هستیم . مشخص کنیم برای خودمان که این بهبود یعنی چی ؟ برای خودمان پیشرفت را معنی کنیم ؟ اگر از داشتن کسب و کار به دنبال آرامش هستیم خوب این آرامش از کجا بدست می آید؟ اگر هدف از داشتن شغل بدنبال پول و درآمد بیشتر هستیم راهکارش را پیدا کنیم . تا زمانی که یه سری کلمات در زندگی ما معنی نشوند به آنها هم نخواهیم رسید . چون برای هر نفر معنی این کلمات متفاوت است . شاید موفقیت از نظر من با خیلی از افراد متفاوت باشد که حتما هست . پس اولین قدم برای موفقیت شغلی و کسب و کار  هدفگزاری و تعریف کردن و مشخص کردن اون هدف هاست . تا از قالب آرزو دربیایند و هدفهایی باشند که بشود به آنها دست پیدا کرد.