کسب و کار

کسب و کار

کسی و کار

کسب و کار جزئی از زندگی ماست .

خیلی از افراد در طول شبانه روز مشغول به فعالیت هستند و شغلی برای داشتن درآمد دارند .

هزاران شغل در دنیا و همین ایران خودمان وجود دارد که به آنها مشغول هستیم .

یک نفر کارمند، یک نفر کاسب، یک نفر کارافرین و یک نفر سرمایه گزار . که همه هم درآمدهایی دارند . کم و زیاد .

همه در حال تلاش و کار ، چه بسا ساعت های بسیار .

بعضی راضی و موفق و برخی هم ناراضی و شاکی .

دلیل این تفاوت و دوگانگی چه میتواند باشد ؟

قطعا دلیل های زیادی وجود دارد ولی خوب با توجه به تجربه من در کسب و کار های مختلف و متنوعی که داشتم  که میتوند در صفحه داستان من بخونید .

فعالیت هدفمند

افرادی در هر شغل و کسب و کاری که هستند به موفقیت میرسند که تلاششان هدفمند باشد .

تلاش خشک و خالی میشود روزمرگی و قطعا وارد شدن به دایره روزمرگی هیچ دستاوردی جز همان گذران زندگی و یکنواختی برای ما نخواهد داشت .

ما باید برای کسب و کار مان برای شغلی که داریم هدفگزاری کنیم .

حتی اگر کارمند هستیم و برای کسی کار میکنیم .

باید بدانیم برای چه چیزی در حال صرف کردن عمرمان هستیم ؟

دلیل این همه از صبح تا شب کار کردن و دویدن چیست ؟

اگر به دنبال بهبود زندگی و پیشرفت هستیم که هستیم . مشخص کنیم برای خودمان که این بهبود یعنی چی ؟

برای خودمان پیشرفت را معنی کنیم ؟

اگر از داشتن کسب و کار به دنبال آرامش هستیم خوب این آرامش از کجا بدست می آید؟

اگر هدف از داشتن شغل بدنبال پول و درآمد بیشتر هستیم راهکارش را پیدا کنیم .

تا زمانی که یه سری کلمات در زندگی ما معنی نشوند به آنها هم نخواهیم رسید .

چون برای هر نفر معنی این کلمات متفاوت است .

شاید موفقیت از نظر من با خیلی از افراد متفاوت باشد که حتما هست .

پس اولین قدم برای موفقیت شغلی و کسب و کار  هدفگزاری و تعریف کردن و مشخص کردن اون هدف هاست . تا از قالب آرزو دربیایند و هدفهایی باشند که بشود به آنها دست پیدا کرد.