مارکتینگ یا بازاریابی

دلیل اینکه دیجیتال مارکتینگ و مارکتینگ آفلاین را از هم جدا نکردم برای این است که در واقعیت از هم جدا نیستند . و هر فرد یا سازمانی برای رشد کردن و رسیدن به اهدافش نیاز به مارکتینگ دارد (هم دیجیتال یا آنلاین و هم در فضای آفلاین و واقعی) اگر یک فرد یا سازمان را مثل یک پرنده در نظر بگیریم و بدن این پرنده بخش مارکتینگ باشد یک بال این پرنده دیجیتال مارکتینگ و یک بال دیگر آن بازاریابی آفلاین است . پس یک سازمان فقط نمی تواند در عصر حاضر ،فقط دل به دیجیتال مارکتینگ ببندد و یا فقط دل به مارکتینگ آفلاین . باید این دو موضوع با هم در حرکت باشند . بعد از اینکه اهمیت این دو موضوع را متوجه شدیم میتوانیم با توجه به استراتژی ها و هدف های سازمان یا شخص مشخص کنیم که در کدام حوزه بیشتر فعالیت و یا سرمایه گذاری کنیم . ولی از هیچ کدام نباید غافل شد. خیلی از افراد یا استارتاپ ها یا تولید کنندگان ،محصولی با کیفیت و  یا خدماتی عالی  را تولید میکنند ولی به موفقیت نمی رسند ولی رقیبشان با کیفیت کمتری می تواند بازار را از آن خودش کند . دلیلش چیست ؟؟ جواب خیلی ساده و بدیهی است. تیم دوم تواسته محصول یا خدمات خود را بقروشد و تیم اول با توجه به کیفیت خوب نتوانسته . فرق اصلی این دو تیم در فروش است . و حالا چه عاملی باعث میشود که یک محصول یا خدمات بفروش برسد ؟ جواب یک کلمه است مارکتینگ یا همان بازاریابی (به شرط اینکه اصولی انجام شود). با توجه به اینکه رقیبان بسیار زیادی در تمامی کسب و کارها وجود دارد فقط زمانی میتوانید امید به موفقیت کسب و کار خود داشته باشید که بتوانید مارکتینگ ( بازاریابی ) خوب که نه عالی داشته باشید و لاغیر . و هر کدام از مباحث مختلف مارکتینگ نیاز به بررسی و توضیحات مفصل دارد که در قالب مقالات و نوشته هایی خدمتتان عرض خواهم کرد ولی دو نکته پایانی را خوب بخاطر بسپاریم که در ادامه به آنها شاره میکنم .

  • دیجیتال مارکتینگ فقط داشتن یک صفحه در اینستاگرام یا داشتن یک وبسایت نیست .
  • مارکتینگ آفلاین فقط داشتن تیم فروش و تبلیغات در بیلبوردهای محیطی نیست .