پپیدا کردن راه حل مناسب چه در زمان بحران و چه در زمانهایی که همه چی روی روال خود در حال حرکت هست یکی از گزینه هایی است که می تواند در بازار رقابت با رقیبان ، سازمان و یا شخص شما را جلوتر بیندازد و یا به عبارتی همیشه یه قدم از حریفان جلو باشیم. یک راه حل مناسب تمرکز برای بوجود آوردن مزیت رقابتی جدید است با توجه به رعایت کردن چند پارامتر دیگر که تمام این پارامترها در قالب برنامه ایست که به آن Bussines Plan یا همان طرح کسب و کار گفته میشود . همانطور که از اسم این برنامه مشخص است شما چه بخواهید به تازگی کسب و کاری را شروع کنید و یا چه در حال انجام کسب و کاری هستید باید کسب و کار شما دارای برنامه مشخص و هدفمند باشد چرا که این طرح می تواند مسیر پیش روی شما را بسیار روشن و شفاف کند و از خطاهای احتمالی جلوگیری ننماید و درصد موفقیت شما را در کسب و کارتان به بالاترین حد ممکن برساند. من اسم این طرح کسب و کار و زاه حل مناسب را نقشه گنج میگذارم که اگر به صورت اصولی و صحیح تدوین شود صد در صد می تواند نقشه گنج ما در راه رسیدن به اهدافمان باشد . و ما می توانیم این نقشه گنج را برای سازمان و شخص شما  با تحقیقات دقیق از بازار هدفتان ، مخاطبین شما و همچنین بررسی مزیت های رقابتی و هدفگزاری تدوین کنیم تا شما بتوانید سریع تر از به خواسته هایتان از کسب و کارتان برسید